Çevre Politikamız

Doğa'nın Öneminin Farkındayız!

Hançer Elyaf olarak çevre politikamızın önceliklerini; insan sağlığının korunması, Ekolojik dengenin korunması, Kültürel, Tarihsel ve Estetik değerlerin korunması amacıyla;

  • Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak.
  • Tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan çevresel etkileri kontrol altında tutmak.
  • Çevre ile ilgili ürün ve hizmetler geliştirmek.
  • Şirketimiz çevresel performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak.

Doğa'nın Öneminin Farkındayız!